ESD oděvy, obuv a vybavení

Nezbytnou součástí vybavení pracovišť s rizikem vzniku elektrostatického výboje (ESD) jsou speciální ochranné oděvy a vybavení. Vybírejte z nejširší nabídky certifikovaných ESD oděvů v České republice. CleverTex poskytuje potenciálním uživatelům širokou a komplexní nabídku certifikovaných textilních produktů na bázi kvalitních, nejnovějších a komfortních materiálů.

PROČ ESD ODĚVY?

Nejdůležitější funkce ESD oděvů je vyrovnání elektrického potenciálu mezi člověkem a elektronickou součástkou citlivou na elektrostatický výboj. To nepochybně vyžaduje správně zvolené materiály a certifikaci podle ČSN EN 61340-5-1. Důvodů, proč ESD oblečení používat, je ale více.

PERMANENTNÍ VLASTNOSTI

V ESD oděvech CleverTex® používáme polyesterová vlákna s mikročásticemi uhlíku. Obě tyto složky jsou pevně spojeny při procesu výroby vlákna (zvlákňování). Výsledkem jsou permanentní antistatické vlastnosti. Podíl těchto vláken jsme zvolili takový, aby i při častém praní byly zachovány antistatické vlastnosti odpovídající normě ČSN EN 61340-5-1.

ČESKÁ VÝROBA

Na území České republiky probíhá kompletní výrobní proces ESD oděvů a to od výroby příze, pletení, tkaní, barvení až po finální návrh designu a konfekci. Vy, jako zákazníci, můžete využít individuálního řešení, na které jsme schopni pružně reagovat, a zároveň dostanete kvalitu v odpovídající cenové úrovni.

 Vzor prouzek

VZOR PROUŽEK

Tato varianta se používá u antistatických úpletů. Vodivost je zde zajištěna pouze v jednom směru. Z tohoto důvodu je zde nutné použít při konfekčním zpracování antistatické nitě ke spojení jednotlivých střihových dílů, aby byla zajištěna vodivost i v druhém směru.

 
 Vzor mrizka

VZOR MŘÍŽKA

Tento vzor je aplikovaný na tkaninách (pláště, montérkové soupravy). Maximální velikost mřížky oděvu CleverTex® odpovídá příslušným normám, čímž je zajištěna dokonalá vodivost výrobku po celé ploše i přes švy.

 
 Vzor nite

ANTISTATICKÉ NITĚ

U výrobků se vzorem proužek je nutné zajistit vodivost v podélném i příčném směru. Proto používáme antistatické nitě a zajistíme tím perfektní vodivost ve všech směrech i přes švy.

ZNAČENÍ ODĚVŮ CLEVERTEX A ESD OBUVI

Každý oděv i obuv je opatřena výrazným žlutým symbolem EPA nebo ESD.

Značení ESD oděvů a obuvi

CO JE NORMA ČSN EN 61340-5-1?

Tato norma se zabývá požadavky nutnými pro navržení, sestavení, zavedení a udržování programu potlačování elektrostatického výboje (ESD), který se vztahuje na kompletní výrobní proces všech dílů a sestav s přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem větším než nebo shodným s výbojem 100 V modelu lidského těla (HBM). Tato norma popisuje požadavky na program potlačování ESD výboje tam, kde se manipuluje se součástkami citlivými na ESD. Takovéto součástky se nazývají ESDS.

Ideálního stavu, který zabrání jakémukoli vzniku výboje, lze dosáhnout propojením nebo elektrickým připojením všech vodičů v okolním prostředí, včetně personálu ke známé zemi nebo umělé zemi. Vytvoří se tak ekvipotenciální rovnováha mezi všemi vodivými předměty a personálem.

CleverTex® ESD Certifikace

CleverTex® ESD Certifikace

ESD oděvy CleverTex® jsou pravidelně certifikovány dle požadavků normy ČSN EN 61340-5-1 ed.2 s hodnotou rezistance mezi dvěma body:

Rp-p < 1.1012 Ω