Nehořlavé funkční prádlo

Nehořlavé funkční prádlo je určené jako sekundární ochrana pod svrchní zásahový oděv. Chrání před popáleninami, materiál se netaví ani neodkapává. Pro fyziologický komfort je důležité vhodné použití materiálů - vyvážený poměr ochranné funkce, příjemného omaku, transferu vlhkosti a prodyšnosti.

Optimální kombinace nehořlavého vlákna a bavlny zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti teplu a ohni.

PROKOP

modakryl FR / bavlna

modakrylové vlákno

 • vlákno, které disponuje samozhášecí vlastností
 • karbonizací materiálu vytváří bariéru, která zabraňuje dalšímu šíření ohně
 • vlastnosti jsou permanentní a nemění se ani po opakovaném praní
 • u modakrylových vláken se neprojevuje fotodegradace

ARTUR

aramid / viskóza FR / bavlna

aramidové vlákno

 • vlákno krátkodobě odolává působení teplot 300 - 400°C
 • vlastnosti se nemění ani po opakovaném praní
 • dlouhodobá tepelná odolnost při teplotách 200 - 250°C
 • vysoká tepelná stabilita

viskózové vlákno

 • vlákno se sníženou hořlavostí na bázi regenerované celulózy
 • samozhášecí schopnost
 • nehořlavé vlastnosti jsou permanentní
 • dodává výrobkům fyziologický komfort
 • vlákno chrání pokožku před všemi druhy tepla
 • netaví se a neodkapává

ROLAND

viskóza FR / chlorovlákno / bavlna / polyamid

viskózové vlákno

 • vlákno se sníženou hořlavostí na bázi regenerované celulózy
 • samozhášecí schopnost
 • nehořlavé vlastnosti jsou permanentní
 • dodává výrobkům fyziologický komfort
 • vlákno chrání pokožku přede všemi druhy tepla
 • netaví se a neodkapává

chlorovlákno

 • permanentně nehořlavé s antibakteriální účinky
 • jediné vlákno, jehož nehořlavost se zvyšuje s rostoucí teplotou okolního prostředí
 • fyziologický komfort - vysoký index prodyšnosti
 • vysoká tepelná izolační schopnost a tepelná stabilita
 • antibakteriální účinky - omezuje množení mikroorganismů a bakterií, brání podráždění kůže a zápachu

 

LEGISLATIVA A CERTIFIKACE

Výrobky zařazené pod ochrannou známku CleverTex® mají permanentní vlastnosti, které jsou zajištěny na bázi nehořlavých vláken, nikoli povrchovou úpravou. Ověřování probíhá dle českých a evropských norem a spadají do II. kategorie OOP (Osobní Ochranné Prostředky).

ČSN EN ISO 13688
Ochranné oděvy - Obecné požadavky Protective clothing - General requirements

ČSN EN ISO 14116
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene Protective clothing - Protection against flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing

ČSN EN ISO 11612
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky  Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425, 
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (OOP). Před uvedením OOP na český trh se u ochranného osobního prostředku posuzuje shoda z hlediska jejich bezpečnosti, produkty musí být označeny značením CE a výrobce případně autorizovaný zástupce vydává ES prohlášení o shodě. Podle analýzy rizik jsou OOP rozděleny na 3 kategorie. U vyšších kategorií (II. a III.) je nutné posouzení autorizované osoby (notifikovaného orgánu).