Jako nanotechnologie se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m (miliardtiny metru), což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu.

Nanotechnologie jsou interdisciplinární a průřezové technologie, zabývající se praktickým využitím nových a neobvyklých vlastností nanomateriálů pro konstrukci nových struktur, materiálů a zařízení.

Využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlé a přináší nové revoluční prvky a výhody v mnoha oborech.

Vybrané produkty najdete v této sekci.

Budoucnost přichází ...

Ověřeno zákazníky