Oděvy a víceúčelové prádlo námi uváděné na trh, splňují podmínky metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 pro oděvy, které přicházejí do přímého styku s lidským organizmem prostřednictvím kůže, splňují příslušné předpisy a jsou při dodržení stanovených doporučení bezpečné.