CleverTex®

POSLANIE

Vytvárať hodnotné a praktické textilné aplikácie, ktoré sú priamou reakciou na aktuálne potreby spoločnosti i jednotlivcov.  To všetko s dôrazom na kvalitu produktu, ústretovosť voči zákazníkom a obojstrannú spokojnosť.  Podpora českého textilného priemyslu sa snahou sústrediť väčšinovú časť výrobných aktivít na území Slovenskej republiky.

 "Značka CleverTex® reprezentuje funkčné textilné výrobky s vysokou pridanou hodnotou.  Do našich výrobkov vkladáme nové a svojím spôsobom unikátne funkčné vlastnosti nad rámec očakávania našich zákazníkov. "

VÍZIA

Rozvoj technológií a najmä elektroniky v posledných rokoch ukazuje jasný smer do budúcnosti.  Od módy cez rôzne funkčné vlastnosti sa snažíme význam obliekania posunúť na vyššiu úroveň.  Značka CleverTex® sa uberá smerom špeciálnych, ochranných a funkčných textílií, v ktorom stavia na pevných základoch vlastného výskumu a vývoja spoločnosti VÚB a.s.  Budujeme dlhodobé a obojstranne prospešné vzťahy s partnermi i zákazníkmi.  Nebránime sa novým nápadom a ideám, ktoré môžu spočiatku znieť ako utópia.  Chceme, aby značka CleverTex® bola vnímaná ako inovácia vo svete funkčného textilu.

CLEVERTEX vývoj

Nezostávame pozadu a pracujeme na nových výskumných projektoch. Vďaka vysokému know-how vytvárame výnimočné textilné materiály.

CLEVERTEX kvalita

Funkčné textilné materiály vyžadujú kvalitné spracovanie.  K tomu nám slúžia overené výrobné procesy, certifikácia a praktické skúšky.

CLEVERTEX riešenie

Vyjsť v ústrety novým požiadavkám je dôležitou súčasťou našej práce.  Sme partnerom pre netradičné a zaujímavé textilné riešenie.