Ako nanotechnológie sa všeobecne označuje technický odbor, ktorý sa zaoberá tvorbou a využívaním technológií v mierke rádovo nanometrov (obvykle cca 1-100 nm), tzn. 10-9 m (miliardtina metra), čo je približne tisícina hrúbky ľudského vlasu.

Nanotechnológie sú interdisciplinárne a prierezové technológie, zaoberajúca sa praktickým využitím nových a nezvyčajných vlastností nanomateriálov pre konštrukciu nových štruktúr, materiálov a zariadení.

Využitie nanotechnológií a nanomateriálov je veľmi rozsiahle a prináša nové revolučné prvky a výhody v mnohých odboroch.

Vybrané produkty nájdete v tejto sekcii.

Budúcnosť prichádza ...

Overené zákazníkmi